Loading...
Mit Liberale Danmark

Vi har en af verdens største offentlige sektorer, men det betyder desværre ikke automatisk verdens bedste folkeskoler, daginstitutioner, ældrepleje og heller ikke verdens bedste sundhedsvæsen. Faktisk oplever mange af os, at kvaliteten i den offentlige sektor ikke står mål med prisen.

Kvaliteten af den offentlige sektor i Danmark handler ikke om flere penge, men om bedre ledelse, mere konkurrence og skarpere prioriteringer.

Vi skal have et stærkt velfærdssamfund, der tager hånd om dem, der har brug for det, skaber gode rammevilkår for erhvervslivet og sikrer mere frihed for alle borgere.

 

Mine mærkesager er følgende:

Lavere skat

Jeg arbejder for et lavere skattetryk i Danmark, fordi du skal råde over flere af dine egne penge. Det vil øge din frihed – og det er et mål i sig selv for mig.

Vi skal have mere for pengene i det offentlige

Den danske offentlige sektor er en af verdens største. Så må man også kunne forvente verdens bedste service. Sådan er det imidlertid ikke i Danmark. Vi skal ikke acceptere at betale verdens højeste skatter og alligevel sidde og vente mange timer på en skadestue eller acceptere færre timer i folkeskolen uden en lærer bag katederet. Kvaliteten i det offentlige skal op!

Væk med registreringsafgiften på biler

Ingen andre lande i verden beskatter biler så hårdt, som vi gør i Danmark. Det er tåbeligt, for det begrænser helt almindelige mennesker i at kunne købe en god, sikker og mere miljørigtig bil. Færre og lavere afgifter giver mere frihed og bedre muligheder for at indrette hverdagen, som det passer en bedst.

Bedre sikkerhedsnet for udsatte børn og unge

Velfærdssamfundets fornemmeste opgave er at skabe et solidt sikkerhedsnet for de mest udsatte i vores samfund. Det er vi ikke gode nok til i Danmark, når det kommer til udsatte og børn og unge. Det koster dyrt for den enkelte og for samfundet, når børn og unge kommer skævt fra start. Der skal vi sætte ind!