Politik

Mit politiske ståsted udspringer af mine grundlæggende værdier som er formet gennem min opvækst og de erfaringer, jeg har gjort mig i livet.

Laura Lindahl

Politik

Mit politiske ståsted udspringer af mine grundlæggende værdier som er formet gennem min opvækst og de erfaringer, jeg har gjort mig i livet. 

Laura Lindahl
Familie

Mine værdier

Jeg tror ikke på at vi får et bedre samfund ved at øge udgifterne til den offentlige sektor eller opfinde flere regler og krav. Tværtimod tror jeg vi får et bedre samfund ved at sætte fri og vise tillid – det er mit udgangspunkt for mine politiske prioriteringer.

I alt for mange år har vi opfundet regler, projekter og indført kontroller. Det har sandet den offentlige sektor til og det har taget pusten fra de dygtige medarbejdere, der ikke længere føler, at deres faglighed tages alvorligt. Det er et problem.

Jeg elsker Danmark, men jeg er ikke i tvivl om at vores samfund kan blive endnu bedre. Det vil jeg gerne arbejde for.

Vores hovedstad

København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør udgør tilsammen en fantastisk hovedstad – måske en af verdens skønneste.

Men velfærden her kan blive bedre. Vi har ikke verdens bedste folkeskoler, daginstitutioner, ældrepleje og heller ikke verdens bedste sundhedsvæsen. Vi er nødt til at styrke valgfrihed, da den skærper pris og kvalitet – og øger livskvaliteten for den enkelte. Vi skal sikre flere private tilbud – og respektere, at vi er forskellige og ønsker at indrette os forskelligt.

Mange har brug for en bil, for at få hverdagen til at hænge sammen. Men det føles ulideligt at skulle køre rundt og lede efter en ledig p-plads hver eneste dag man kommer hjem. Der må og skal være plads til bilister også i vores hovedstad.

Vores hovedstad skal udover alt det den er i dag drives effektivt med en lav skat og en høj service – og så skal den rumme alle, også bilisterne.

Laura Lindahl